Disclaimer

Disclaimer van AppartementAlmere

AppartementAlmere is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementAlmere, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementAlmere zijn verbonden. AppartementAlmere is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementAlmere beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementAlmere is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementAlmere worden aangeboden. AppartementAlmere garandeert niet dat de op AppartementAlmere aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementAlmere garandeert ook niet dat de op AppartementAlmere aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementAlmere garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementAlmere hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementAlmere is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementAlmere. U vrijwaart AppartementAlmere voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementAlmere.